Posted by: | Posted on: Դեկտեմբերի 30, 2017

Sariari 4-rd eramsyak


Posted by: | Posted on: Դեկտեմբերի 30, 2017

Sariari naxadp tarekan


Posted by: | Posted on: Դեկտեմբերի 30, 2017

Sariari tarekan naxakrtaran 4-rd eramsyak Sariari naxadp tarekan


2018 bujei naxagi]

Posted by: | Posted on: Նոյեմբերի 16, 2017

sariari bujei naxagic


Նախակրթարանի երրորդ եռամսյակ

Posted by: | Posted on: Հոկտեմբերի 11, 2017

Փոքր Սարիարի նախակրթ.3-րդ եռամսյակ


2017թ-ի երրորդ եռամսյակ

Posted by: | Posted on: Հոկտեմբերի 11, 2017

Փոքր Սարիարի3-րդ եռամսյակ


Posted by: | Posted on: Հուլիսի 20, 2017

sariar naxakrtaran2017


2017թ երկրորդ եռամսյակի հաշվետվություն

Posted by: | Posted on: Հուլիսի 20, 2017

sariar 2017


Դպրոցի անձնակազմ

Posted by: | Posted on: Փետրվարի 26, 2017

Ողջու՛յն, աշխարհ:

Posted by: | Posted on: Դեկտեմբերի 20, 2016

Welcome to Armenian Schools Sites. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!